ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. A Tájékoztató célja, hatálya:

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a ronilcaine.com által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató a ronilcaine.com Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a ronilcaine.com különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

1.4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

  1. Fogalmak:

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a ronilcaine.com tulajdonosa: Zelnik Péter Zénó EV; Adószám: Adószám: 68500469-1-42; Okmányirodai nyilvántartási szám: 51835563).

2.3. Személyes adat bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó:

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: TOM BT.

Az adatfeldolgozó székhelye: Magyarország 1141 BUDAPEST 14, KENGYEL utca 6. 2 em. 6; Magyar adószám: 20133384-2-42

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119., Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Üzleti tevékenység helye: Magyarország, Telefon: +36 1 999 0369, E-mail:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Varga Könyvelőiroda – Varga Andrea E.V.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1144 Budapest, Füredi u. 56-58. II/27.

Adószám: 55926124-1-42

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett ronilcaine.com internetes oldal, és ezen honlap aloldalai.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát.

2.8. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

  1. A kezelt Személyes adatok köre:

3.1. Ha a Felhasználó a ronilcaine.com Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2. Regisztrációt követő, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, szállítási cím, szállítási név, szállítási telefonszám, illetve a Honlapon leadott rendelések időpontja, tartalma, értéke, teljesítésének állapota.

3.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mailt, hozzászólást) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail és IP címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Honlap valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

  1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

4.1. Az Adatkezelő a Felhasználó munkamenetének kezelése érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A ronilcaine.com weboldalon sütiket használunk a mérésekhez és más marketing eszközökhöz. A sütik segítenek abban, hogy a tartalmainkat és a megjelenített hirdetéseket személyre tudjuk szabni, de fontosak a közösségi funkciók biztosításához, illetve a ronilcaine.com analitikájának elemzéséhez is. Az adatokat felhasználjuk többek között a Google Ads és Facebook Ads hirdetéseinkhez.

A Felhasználó írásban bármikor kérheti a ronilcaine.com internetes oldalon rögzített adatainak törlését a email címen keresztül.