Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a ronilcaine.com internetes oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a ronilcaine.com címen elérhető weboldal és a webáruház keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

II. A Szolgáltató
A ronilcaine.com címen elérhető webáruházat Zelnik Péter Zénó EV (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti (Zelnik Péter Zénó EV; Magyar adószám: 68500469-1-42; Nyilvántartási szám: 51835563). A Szolgáltató elektronikus levelezési címe:
A tárhely-szolgáltató adatai: TOM BT. (Magyarország 1141 BUDAPEST 14, KENGYEL utca 6. 2 em. 6; Magyar adószám: 20133384-2-42)

III. A vásárló
Az a megfelelően regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó, aki a ronilcaine.com oldalon a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

IV. A szolgáltatás tárgya
1. A Szolgáltató a ronilcaine.com oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban könyvek, egyéb nyomtatott termékek értékesítését végzi.
2. A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a ronilcaine.com oldalon a SHOP menüpontban elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
3. A Szolgáltató által értékesített termékek vásárló általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

V. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A SHOP menüpont áttekintésére és abból való vásárlásra regisztrált és nem regisztrált vásárló egyaránt jogosult.
1. Regisztráció esetén az alábbi adatok megadása lehetséges:
– e-mail cím
– jelszó
– vezetéknév
– keresztnév
– cégnév
– cég adószáma
– telefonszám
2. A regisztrációt követően a vásárló a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.
3. Amennyiben a vásárló elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a vásárló megváltoztathatja.
4. A vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

VI. SHOP
1. A Szolgáltató webáruházában megrendelhető valamennyi terméket a SHOP menüpont tartalmazza. A SHOP menüpont megtekintése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges.
2. A SHOP menüpontban található termékek mindegyike mellett feltüntetésre kerül a termék rendelési szempontból aktuális státusza:
– előrendelhető
– rendelhető
– nem rendelhető
3. Megrendelések felvételére csak a „rendelhető” és az „előrendelhető” státuszú termékek esetén lehetséges.
4. A SHOP menüpontban feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt ellenértéket jelentik, meghatározásukra forintban kerül sor.

VII. Belépés, megrendelés, előrendelés
1. A webáruházból történő vásárlásra regisztrált és nem regisztrált felhasználóként van lehetőség.
2. Belépést követően a vásárló az internetes felületen megtekintheti a Szolgáltató részére megadott adatait, azokat módosíthatja, továbbá megtekintheti a kosár tartalmát, valamint a regisztrált vásárló megtekintheti az eddigi megrendeléseit és előrendeléseit.
3. Kosár: a SHOP menüpontban történő böngészés folyamán a vásárló az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, valamint annak ellenértéke. A termékek kosárba tételét követően átvételi mód választható, fizetési módként pedig utánvétel van meghatározva.
4. A megrendelések / előrendelések leadása a ronilcaine.com webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a ronilcaine.com webcímen. Megrendelés / előrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembevételre. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, közösségi felületen, e-mailen leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A „megrendelem” gomb megnyomásával a vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A megrendelés véglegesítésére a „megrendelem” gomb megnyomásával kerül sor. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van megadni a szállítási címét valamint, ha eltérő, akkor a számlázási címét, továbbá lehetősége van a megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási mód meghatározására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
5. A megrendelésről / előrendelésről a vásárló a regisztrációs során megadott e-mail címére minden esetben visszajelzést, visszaigazolást kap, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, – a termékmegnevezést, darabszámot, rendelés értékét, – a kiválasztott szállítás adatait és fizetés adatait, azaz az átvételi és fizetési módot, továbbá a szállítási feltételeket, szállítási határidőt, valamint a vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.
6. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Regisztrált vásárlók a profiljukba történő belépést követően a profiljukban férhetnek hozzá a korábbi megrendelésekhez, a nem regisztrált vásárlók a e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek erre vonatkozó tájékoztatást, amely jogosultság a regisztrált vásárlókat is megilleti.

VIII. Átvételi mód, szállítás
1. A megrendelés átvételére postai úton vagy Foxpost automatán keresztül van lehetőség.
2. A megrendelés átvételéről, illetve annak Posta részére történő átadásáról a Szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címére tájékoztatást nyújt.
3. Utánvétes rendelés nem adható le.
4. A megrendelt könyvet: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; tel.: +36-1-767-8282) vagy a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119. közreműködésével juttatjuk el a vásárlóhoz, a megrendelést követő 7 munkanapon belül.
A ronilcaine.com azonban fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás határidejét a nyári szabadságok alatt megemelje. Amennyiben e-mailben már értesítettük a vásárlót a küldemény feladásáról, de valamilyen okból új szállítási címet szeretne megadni, akkor ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a futárszolgálat ügyfélszolgálatával.
A szállítás díja rendelésenként 1990 Ft.
5. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékek a megrendelésben rögzített határidőn belül – a fentiekben megjelöltek szerint – leszállításra kerüljenek.
6. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és a megrendelt termék árával csökkenti a rendelés összegét azzal, hogy ezen megrendelt termék nem kerül szállításra. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, továbbá a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

IX. Sikertelen kézbesítés
1. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vásárlót terhelik.
2. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a vásárlót, hogy csatlakozzon a ronilcaine.com weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– A vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

X. Fizetés, fizetési módok
Fizetés csak a rendelés leadásakor bankkártyával vagy Paypal profillal lehetséges Paypal rendszeren keresztül. A Paypal világszerte ismert, elismert, bevált és biztonságos online fizetési megoldás.

XI. Elállási jog
1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e-mailben (). A terméket a Vásárló köteles a Szolgáltató részére ajánlott küldeményként visszaküldeni.
2. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
a) Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
b) Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (Zelnik Péter Zénó, 1144 Budapest, Füredi utca 11.D) és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
c) A visszaküldött terméknek sértetlennek, újnak, használatlannak, további értékesítésre alkalmasnak kell lennie, ellenkező estben a Szolgáltatónak lehetősége van az értékcsökkenést a visszatérítendő összegből levonni írásos indoklást mellékelve és fotódokumentációval igazolva.
d) A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmazunk, amely során a vásárló által megadott bankszámlára történik meg az átutalás.
e) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
f) A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. dedikált könyv);
– elektronikus könyv;
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
g) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

XII. Kellékszavatosság
A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a vásárló a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

XIII. Termékszavatosság
Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XIV. Jótállás
1. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

XV. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben rögzített rendelkezések irányadóak.
2. Ha a terméket a vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató, ha eltérő jogszabályon alapuló kötelezettsége nincs, nem vállalja a termék visszavásárlását.

XVI. Szolgáltatás korlátozása
1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vásárló a rendelés esetén a terméket kiszállításkor alapos ok nélkül nem veszi át és a szállítás ellenértékét nem fizeti meg, akkor a vásárló esetleges kedvezményi jogosultságát elvegye, továbbá a megrendeléshez fűződő jogosultságát korlátozza.

XVII. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések
1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
2. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, valamint fogyasztói panaszügyintézés, észrevétel, javaslat esetén forduljon hozzánk bizalommal a „Kapcsolat” menüpontban található elérhetőségek bármelyikén (https://ronilcaine.com/kapcsolat/).
4. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: ; Telefon: +36 (1) 488 21 31).
Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli ennek keretében köteles határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
5. A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján Önnek lehetősége van továbbá, hogy a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.
6. A fogyasztónak panaszaival lehetősége van fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör tekintetében elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni.
7. Bármely vita peres eljárás keretében való eldöntése kapcsán, – így többek között, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, – az ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság járhat el. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetőek el.
8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
9. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
10. Jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.
11. Vásárló és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.
12. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni a vásárlót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján.
13. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül alkalmazásra. A honlap kommunikációja titkosított HTTPS protokollon keresztül történik.

XVIII. Jogi nyilatkozat
A ronilcaine.com oldalon megjelenő információk a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Szolgáltató az oldalon található adatokat a legnagyobb gondosság mellett állította össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállal.